PRESSMEDDELANDE – Gällande revisionen

Under de senaste dagarna har det cirkulerat rykten om att Askims Golfklubb behöver genomföra en revision på räkenskapsåret 2015. Vi har även hört rykten som säger att det skulle förekommit felaktigheter och till och med oegentligheter gällande ekonomin.

Vi vill först dementera detta rykte. Någon revision från Skatteverket är inte planerad och vi har inte heller fått någon information från Skatteverket att detta skulle genomföras. Orsaken till att ryktet uppstått kan däremot mycket väl komma från att vi valt att anlita en extern revisor att gå igenom räkenskaperna. Orsaken är inte att vi anar oegentligheter utan för att vi just inte ska komma till det läge då misstroende mot varandra ska uppstå.

Ekonomiskt har det gått mycket bra för golfklubben de senaste fyra åren. Omsättningen har ökat och vi har även kunnat investera mycket i de nya korthålen. Tack vare ny sponsor på tävlingarna och ett stort intresse från turister har även nytt kapital kommit in som vi inte räknat med. Från att från början varit en liten golfklubb ”för bara entusiaster” är vi nu en proffsig klubb som bjuder på härlig golf för eliten.

Men det ställer också helt andra krav på oss, på vår anläggning och på vår ekonomi. Det finns inte något krav på att vi som förening ska ha revisor men man kan inte enbart se på lagkraven utan även på vilket ansvar vi lägger på de som ideellt jobbar med föreningen. Att två amatörer ska jobba som revisorer när det är så stor omsättning är helt enkelt oansvarigt.

För att det inte ska uppstå jäv eller att någon ska klaga på att vi anlitat någon för dyr revisor har vi valt att ta in offerter från flera revisor i Stockholm. Under nästa vecka kommer vi avgöra vilka som kommer att sköta revisionen.

Finns det frågor kring detta förfarande kan ni väldigt gärna kontakta Styrelsen. Finns frågor kring den revision som ska genomföras årligen så blir det den redovisningsbyrå som har ansvaret som kommer att behöva kontaktas.

Med förhoppning om att ryktet nu kan lägga sig och att vi tillsammans jobbar vidare med den härliga förening vi är.

/Styrelsen.